2015 – Prins André I

Ik, Prins André dun Uurste,

Hertog van de gele rakkers, Baron van de Maaslaan en Oppergrootvorst van de Brouwhazen, OpperOnderdaan van het geslacht van Oorschot (uit Helmond), Grootheer en penningmeester der cijferaars en wegcijferaars, Oppervolgeling van Queen en toch straight, Wegkapitein van het bokbierfestival , Opperkletsmajoor in de achtergrondklets en rake opmerkingen, Stille vennoot in Mona chocolade toetjes, Erelid van de vereniging van tentbewoners bijgenaamd kampeerders, Opperobservator der HVMT klussen, Ere-Helmonder in de orde van rugping, Erelid in de orde van bedelbrievenschrijvers naar Bavaria, Grootvizier der tover- en verdere kleinkunsten, Eregraaf der Vaten retourneerders van het geslacht Swinkels, Wereldwijde uitdrager van de HVMT gedachte : Verkondigt hierbij plechtig heden avond de 27e december in het Jaar des Heeren 2014, in de grote diner zaal van HVMT residentie Zadjanski ter overstaan van het bijna voltallige HVMT genootschap, voor het Carnavalsjaar 2014/2015 dat:

1. Alle HVMT-ers en HVMT-erinnekes onbeperkt leut zullen hebben……Alaaf

2. Het bier rijkelijk zal vloeien………………. Alaaf

3. Uit noodzaak nog meer schijt aan de jury zullen hebben………………..Alaaf

4. Nooit of te nimmer bier zal morsen, een rondje overslaan, bier afgeven of een aangeboden biertje weigeren. ………………………Alaaf

5. Nimmer water gedronken zal worden. …………………Alaaf

6. Nooit voor 5 pils al te gaan lallen, na 10 op verzoek, na 20 verplicht, na 25 op zijn Hellemonds en na 30 pas een discussie te starten………………….. Alaaf

7. Er pas gestopt mag worden met drinken als het barlicht volledig gedoofd is (Er kan tenslotte nog een pilske aankomen). Verzoeken tot niet meer hoeven drinken kunnen uitsluitend per e-mail bij de verantwoordelijke adjudant ingediend te worden. De beantwoording hiervan zal geheel conform de gebruikelijke HVMT-e-mail procedures afgehandeld worden. (Lees: De indiener hoort er nooit meer iets van)……………….Alaaf

8. Tijdens de optocht de leut boven alles gaat en, om onnodig budgetverspilling te voorkomen, overtollig geworden carnavalsmateriaal reeds tijdens de terugweg naar de residentie onopvallend geloosd dient te worden. ……………Alaaf

9. Er tijdens de carnaval wel gezwommen mag worden maar uitsluitend in de kroeg in het bier. Badmuts is wel toegestaan, maar niet verplicht (geen discussie mogelijk)

10. Dat wij dit jaar voldoende medallies zullen uitreiken om de HVMT gedachte wijd en zijd te verbreiden en om dit jaar een nog grotere bekendheid bij dun Hellumondse stads TV af te dwingen dan we al hebben.

En dat beloof ik…………..

11. Er mij slechts rest hierbij het glas te heffen en met alle aanwezige HVMT-ers en HVMT-erinnekes te proosten op een onvergetelijke waanzinnig, uitbundig, feestelijk carnavalsjaar 2014- 2015 en met Prins André dun Uurste jeukt het nu al en denk ik da ut mi de carnaval blie kriebele!!

HVMTers en HVMTerinnekes laat horen een driewerf Alaaf…

Alaaf, Alaaf, Alaaf