2016 – Prins Martijn I

Ik, Prins Martijn dun Uurste (luid en duidelijk proclameren!)

Koning van de Bewegingswetenschappers, Baron van de Arhus, Keizer van het Vinyl en Grootvorst van SportMAX en het Maxima Medisch Centrum, Onderdaan van het slagersgeslacht van van Hooff, en groot carnavals voorbeeld voor zijn generatie, Beschermheer van alle jaren 60 Sparta rijders en Grootmeester in het demonteren, monteren en repareren van Sachs motorblokken! Schutspatroon van de Gezonde Vette Hap, Vaste vertegenwoordiger op speciaalbierfestivals , Oppermajoor van de Galloschenkers, 3-voudig gecertificeerd Weber Academy Grillmaster, Erelid van de verre vakantiefietsers en vooraanstaand actieve HVMT klusser, Commandant in de orde van Untapped Bier Badge verzamelaars, Grootvizier van De Draaiorgels, Eregraaf der Vaten Retourneerders van het geslacht Swinkels, Wereldwijde uitdrager van de HVMT gedachte verkondigt hierbij plechtig heden avond de 28e december in het Jaar des Heeren 2015, in de grote diner zaal van HVMT residentie Zadjanski ter overstaan van het bijna voltallige HVMT genootschap, voor het Carnavalsjaar 2015/2016 dat:

1. Alle HVMT-ers en HVMT-erinnekes onbeperkt leut zullen hebben in het komende carnavalsjaar…………………..Alaaf

2. Het bier rijkelijk zal vloeien en de badges niet aan te slepen zullen zijn…………………………..…….……………..Alaaf

3. Wij uit noodzaak nog meer schijt aan de jury zullen hebben. De Uurste Prijs is tenslotte een vast gegeven…………….Alaaf

4. Hij nooit of te nimmer bier zal morsen, een rondje overslaan, bier afgeven, een aangeboden biertje weigeren of een nieuw biertje vergeten in te checken ………………..…………………………………….Alaaf

5. De bar en de slaapkamer nooit harder zal draaien dan ons Draaiorgel in de Optocht der Optochten …………………Alaaf

6. Nooit voor 5 pils al te gaan lallen, na 10 op verzoek, na 20 verplicht, na 25 op zijn Hellemonds en na 30 pas over een Kapsalon…………………..Alaaf

7. De belasting van de stembanden en de dans- en drinkspieren nooit boven het toegestane meetbare maximum uit zullen stijgen. SportMAX zal hier tijdens de Carnaval streng op toezien. Verzoeken tot niet meer hoeven lallen, dansen en/of drinken kunnen uitsluitend per e-mail bij de verantwoordelijke adjudant ingediend te worden. De beantwoording hiervan zal geheel conform de gebruikelijke HVMT-e-mail procedures afgehandeld worden. (Lees: De indiener hoort er nooit meer iets van)…………………………………….….Alaaf

8. Tijdens de optocht de leut boven alles gaat en, om onnodig budgetverspilling te voorkomen, overtollig geworden carnavalsmateriaal reeds tijdens de terugweg naar de residentie onopvallend geloosd dient te worden. Afvalscheiding is hierbij dit jaar complete onzin……………Alaaf

9. Er tijdens de carnaval tussen het drinken door gezond en verantwoord gegeten zal worden. Er zal streng toegezien worden op de E-nummers. De maaltijden mogen variëren van friet met biefstukjes van Oma van Hooff tot Mega-hamburgers of Super bakken vette Kapsalon…………………Alaaf

10. Dat wij dit jaar voldoende medallies zullen uitreiken om de HVMT gedachte wijd en zijd te verbreiden en om dit jaar een nog grotere bekendheid bij dun Hellumondse stads TV af te dwingen dan we al hebben.

En dat beloof ik…………..

11. Er mij slechts rest hierbij het glas te heffen en met alle aanwezige HVMT-ers en HVMT-erinnekes te proosten op een onvergetelijke waanzinnig, uitbundig, feestelijk carnavalsjaar 2015- 2016 onder het motto:

Met Prins Martijn dun Uurste

wordt ut Geweldig Mi Mekaar

ook al klink ut in dun Optocht

Helemaal Nerreguns Naar!

Ik…ben er klaor vur!

HVMTers en HVMTerinnekes laat horen een driewerf Alaaf…

Alaaf, Alaaf, Alaaf